STICHTING OPERATION RESCUE NEDERLAND

Operation Rescue Netherlands

Doelstelling en achtergrond

Stichting Operation Rescue Nederland heeft tot doel arme en kwetsbare jonge mensen in ontwikkelingslanden, te ondersteunen en hen naar zelfstandigheid te begeleiden met aandacht voor geestelijk welzijn en kwaliteit van leven. Onze leidraad is een christelijke levensovertuiging.

Christina en Marciano Teixeira verhuisden in 1997 naar Ethiopië. Daar zagen zij dat grote delen van de bevolking leefde in grote armoede; vooral het lot van wezen en straatkinderen trof hen. Dit leidde ertoe dat zij in Mekele, in het noorden van Ethiopië, in Mekele, een dag opvang voor kinderen zijn gestart waar een voedzame maaltijd, scholing, basisgezondheidszorg en aandacht voor het kind de ingrediënten zijn voor persoonlijke groei, ontwikkeling en kansen voor een beter leven.

Het succes van de gevolgde aanpak, leidde ertoe dat vergelijkbare opvanglocaties in de omgeving van Mekele zijn opgestart, en later ook in Brazilië en India; elk van deze locaties werken zelfstandig, maar werken wel volgens de “Operation Rescue-methode”. Een kenmerkend aspect van deze methode is dat de locaties geheel afhankelijk zijn van particuliere donoren.

Beleidsplan, Strategie

Stichting Operation Rescue Nederland, opgericht in april 2019 gelooft in de Operation Rescue-methode en wil daarom graag fondsen werven om bestaande en nieuw te ontwikkelen initiateven te steunen.

Ons beleidsplan kunt u hier opvragen

Beloningsbeleid

Stichting Operation Rescue Nederland heeft geen winstoogmerk.

Alle bestuurlijke werkzaamheden binnen Stichting, worden om niet uitgevoerd. Eventuele reizen om projecten te bezoeken worden door degene die reist zelf bekostigd.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Operation Rescue Nederland bestaat uit:

Voorzitter: de heer Aart Tomassen, Achterstraat 34, Putten

Secretaris/Penningmeester: mevrouw Erna van den Doel, Omval 19, Amsterdam

Bestuurslid: de heer Aart Tomassen, Horsterweg 213, Ermelo

Contact

Bezoekadres: Omval 19, 1096 AA Amsterdam

Telefoon: + 31 20 665 6870/ +31 6 5516 6018

Kvk nummer: 74676806

RSIN: 85 99 89 458

Rekeningnummer: NL35 INGB0008 2501 13